Веб дизајн


Основни подаци


Наставник: др Владимир Станојевић

Консултације:  уторак 17:00-18:00

Асистент/Сарадник: Милош Мијић

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења

Теме за предавања:

Тема 1: Увод

Тема 2: Основни HTML тагови

Тема 3: Увод у CSS

Тема 4: Листе

Тема 5: Екрански приказ и слике

Тема 6: Табеле

Тема 7: HTML форме

Тема 8: Увод у JavaScript

Tема 9: JavaScript DOM

Примери:

Тема 3 – Примери (.rar arhiva)

Тема 4 – Примери (.rar arhiva)