Детаљи о упису

 

КОНКУРС за упис на Основне струковне студије

Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије у школској 2022/2023. години уписује 330 студената у прву годину основних струковних студија на студијске програме:

 

Назив студијског програма Уписна квота Буџет
Самофин.
Економија 55 20
35
Инжењерски менаџмент 22 15
7
Заштита животне средине 22 15
7
Прехрамбена технологија 22 15
7
Информационе технологије 88 25
63
Гастрономија 33 10
23
Фармација 22 10
12
Здравствена нега 66 20
46
УКУПНО 330 130
200

 

Материјал за припрему пријемног испита за упис на основне струковне студије

Пријемни испит за све студијске програме полаже се из једног од понуђених предмета по избору кандидата и то:

Назив студијског програма Предмет који се полаже
Економија

економија, информатика

Инжењерски менаџмент

хемија, информатика, економија

Заштита животне средине хемија, биологија
Прехрамбена технологија хемија
Информационе технологије информатика
Гастрономија куварство, биологија, економија
Фармација хемија, биологија
Здравствена нега

здравствена нега, хемија, биологија