Акта


Закон о високом образовању (стара и нова верзија) је јавно доступан и можете га прегледати или преузети у PDF формату (Adobe Acrobat Reader) са следећих линкова:

» Нови Закон о високом образовању (објављен у Службеном гласнику бр. 88/2017)
» Стари Закон о високом образовању (објављен у Службеном гласнику бр. 76/2005)

Јавно доступна акта Високе медицинске и пословно-технолошке школе у Шапцу су постављена у PDF формату. Ако не можете да отворите неки од докумената, препорука је да преузмете и инсталирате читач PDF докумената са следећег линка:  Adobe Acrobat Reader

  • Конкурсе и реферате наставног кадра можете погледати или преузети са ове странице.
  • Јавне набавке, информације условима за њихово реализовање, као и њихов хронолошки преглед можете погледати или преузети на овој страници.
  • Статут и правилнике Високе медицинске и пословно-технолошке школе струковних студија у Шапцу, њихове измене и допуне, као и остала јавна акта можете погледати или преузети у pdf формату са ове странице.