Приступна предавања

На овој страници налази се листа обавештења о приступним предавањима за избор наставника у звања, а за различите студијске програме Одсека за медицинске и пословно-технолошке студије. Обавештења о приступним предавањима сортирана су хронолошки, и могу се преузети у PDF формату.