Наставни кадар

др Лука Ненадовић

Професор струковних студија
в.д. Руководилац одсека

др Мирјана Антонијевић Николић

Професор струковних студија

др Лепосава Филиповић Петровић

Професор струковних студија

др Иван Ћирић

Професор струковних студија

др Љубица Мијић

Професор струковних студија

др Гордана Јовановић

Професор струковних студија

др Драгана Илић Удовичић

Професор струковних студија

др Никола Јанчев

Професор струковних студија

др Зоран Јокић

Професор струковних студија

др Небојша Матић

Професор струковних студија

др Благодар Ловчевић

Професор струковних студија

др Миодраг Милићевић

Професор струковних студија

др Петар Павловић

Професор струковних студија

др Владимир Станојевић

Професор струковних студија

др Весна Мишић

Професор струковних студија

др Весела Радоњић

Професор струковних студија

др Зора Наумовић

Професор струковних студија

спец. др мед. Зора Ранковић

Предавач

спец. др мед. Маријана Срећковић

Предавач

др мед. Миле Гајић

Предавач

др мед. Владимир Иветић

Предавач

др Јелена Ђуричић Миланковић

Виши предавач

др Ана Васић

Виши предавач

др Јелена Јевтић

Виши предавач

др Бојан Дамњановић

Виши предавач

мр Славица Илић

Предавач

мр Косана Поповић

Предавач

спец. Роланд Антонић

Предавач

Ана Матић

Наставник страног језика

Александра Нинковић

Наставник страног језика

Љубица Пајић Николић

Асистент

Слободанка Богдановић Васић

Наставник вештина

Катарина Ђукановић

Наставник вештина

Марија Вешић

Наставник вештина

Ђорђе Алавук

Наставник вештина

Предраг Кузмановић

Асистент

Ивана Јевтић

Асистент

Мирјана Дмитровић

Асистент

Милош Мијић

Асистент

Ђорђе Шарчевић

Асистент