Наставни кадар

Професор струковних студија
Руковидилац Одсека
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија

спец. др мед. Никола Бељић

Предавач
Наставник страног језика
Наставник страног језика

Александра Васић

Наставник вештина
Наставник вештина
Сарадник у настави