Наставни кадар

др Мирјана Антонијевић Николић

Професор струковних студија
Руковидилац Одсека
Професор струковних студија

др Лепосава Филиповић Петровић

Професор струковних студија

др Иван Ћирић

Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија

др Драгана Илић Удовичић

Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија

др Владимир Станојевић

Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија

др Јелена Ђуричић Миланковић

Виши предавач

др Ана Васић

Виши предавач

мр Косана Поповић

Предавач
Наставник страног језика

Александра Нинковић

Наставник страног језика
Наставник вештина

Ђорђе Алавук

Наставник вештина

др Предраг Кузмановић

Асистент

Љубица Пајић Николић

Асистент

Ивана Јевтић

Асистент

Мирјана Дмитровић

Асистент

Милош Мијић

Асистент

Ђорђе Шарчевић

Асистент