Наставни кадар

др Лука Ненадовић

Професор струковних студија
в.д. Руководилац одсека

др Никола Јанчев

Професор струковних студија

др Благодар Ловчевић

Професор струковних студија

др Иван Ћирић

Професор струковних студија

др Љубица Мијић

Професор струковних студија

др Мирјана Антонијевић Николић

Професор струковних студија

др Миодраг Милићевић

Професор струковних студија

др Лепосава Филиповић Петровић

Професор струковних студија

др Зора Наумовић

Професор струковних студија

др Гордана Јовановић

Професор струковних студија

др Драгана Илић Удовичић

Професор струковних студија

др Зоран Јокић

Професор струковних студија

др Небојша Матић

Професор струковних студија

др Весна Мишић

Професор струковних студија

др Весела Радоњић

Професор струковних студија

др Петар Павловић

Bиши предавач

др Јелена Ђуричић Миланковић

Виши предавач

др Бојан Дамњановић

Виши предавач

др Владимир Станојевић

Предавач

мр Славица Илић

Предавач

мр Косана Поповић

Предавач

спец. Роланд Антонић

Предавач

спец. Зора Ранковић

Предавач

Ана Матић

Наставник страног језика

Александра Нинковић

Наставник страног језика

Маријана Срећковић

Наставник вештина

Слободанка Богдановић Васић

Наставник вештина

Ђорђе Алавук

Наставник вештина

Предраг Кузмановић

Асистент

Мирјана Дмитровић

Асистент

Ивана Јевтић

Асистент

Јелена Јевтић

Асистент

Милош Мијић

Асистент

Љубица Пајић Николић

Асистент