Наставни кадар

Професор струковних студија
Руковидилац Одсека
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија

др Мира Видаковић

Професор струковних студија

спец. др мед. Никола Бељић

Предавач
Наставник страног језика

Александра Васић

Наставник вештина

Тамара Јевтић

Асистент

мр Татјана Мирковић

Сарадник у настави

Смиљана Лазић

Сарадник у настави

Катарина Ћалић

Сарадник у настави

Марија Вукосављевић

Сарадник у настави

Милко Ковачина

Сарадник у настави