Наставни кадар

Професор струковних студија
Руковидилац Одсека
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија

др Мира Видаковић

Професор струковних студија

спец. др мед. Никола Бељић

Предавач
Наставник страног језика
Наставник страног језика

Александра Васић

Наставник вештина

Тамара Јевтић

Асистент

Смиљана Лазић

Сарадник у настави

Катарина Ћалић

Сарадник у настави