Е-скриптарница

На страници Е-СКРИПТАРНИЦА налазе се различити наставни садржаји за већину предмета свих студијских програма.

Предмети су категоризовани по студијским програмима. Већина наставних садржаја је у .pdf формату и за њихово коришћење потребно је обратити се предметним наставницима ради добијања приступне шифре.


ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 • ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

  • Јавно здравље
  • Информационе технологије у здравству
  • Етика и законодавство у здравству
  • Енглески језик у здравству
  • Методологија истраживања
  • Вештине комуникације
  • Здравствена нега у клиничко-болничкој пракси
  • Менаџмент квалитета у систему здравствене заштите
  • Правилна исхрана и безбедност хране
  • Безбедна примена и руковање лековима
  • Палијативно збрињавање
  • Статистички методи у истраживањима
  • Систем здравствене заштите
  • Електронско образовање
  • Квалитет живота болесника
  • Превенција и контрола болничких инфекција
  • Заштита животне средине
  • Методика наставе стручних предмета
  • Стручна пракса МАС 1 и 2