Библиотека и издаваштво

Библиотека Одсека

Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије, у оквиру постојећег простора, има библиотеку са око 5.000 библиотечких јединица. Фонд библиотеке чине уџбеници, научна и стручна литература неопходна за ефикасно савладавање предмета предвиђених студијским програмима Школе.

Поред тога, библиотечки фонд чини више од три стотине наслова домаћих и страних часописа, као и преко 1.000 дипломских и специјалистички радова наших студената. На тај начин, библиотека обезбеђује важну подршку на свим студијским програмима, као и научно-истраживачком раду.

Библиотечки фонд покрива области медицине, фармације, природних наука и инжењерства, информационих технологија, економије, гастрономије и заштите животне средине. Кроз систематску набавку стручне литературе, обраду, чување и давање на коришћење библиотечког фонда развија се библиотечко-информациона делатност са циљем задовољења потреба корисника, пре свега студената и наставног особља.

Библиотека је смештена у две просторије, магацински простор за књиге и читаоницу.

 

Читаоница

Читаоница располаже са 25 места за кориснике.  Опремљена је столовима, рачунарима са сталним приступом Интернету као и телевизором за индивидуалан и колективни рад.

  

 

 

 

 Радно време библиотеке је од 8 до 20 часова.

Контакт: Јелена Пјевац Ненадовић, библиотекар тел. 015 352-729