Контакт

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Седиште Шабац
Адреса Хајдук Вељкова бр. 10.   15000 Шабац
Е-mail адреса vtssa@ptt.rs
Web страница www.vmpts.edu.rs
Руководилац одсека 015 352 729
Секретар 015 352 729
Студентска служба 015 352 728
Рачуноводство 015  352 729
Библиотека 015 352 729
Матични број 72093682
ПИБ 100083312
Жиро-рачун 840-929666-74

ЛОКАЦИЈА