Историјат

   У околностима снажног развоја хемијске и сродних индустрија средином прошлог века, природно се јавила потреба за стручним кадром у области базне хемије, па је 1960. године у Шапцу основана Виша хемијско-технолошка школа која је образовала инжењере хемијске технологије. Овај кадар се показао као веома успешан у хемијској индустрији Шапца, али и других градова (Лознице, Бора, Прахова, Крушевца, Суботице итд.), јер је поред солидног теоријског знања, некадашња Виша хемијско-технолошка школа пружала својима студентима и богата применљива, практична знања и искуства.

   У време највећег развоја хемијске индустрије, седамдесетих и осамдесетих година прошлог века, из ове школе изашао је велики број веома успешних инжењера који су радили широм бивше заједничке државе. У каснијем периоду, Школа се прилагођавала променама у привреди које су захтевале нове профиле стручњака, да би 2007. год. прерасла у Високу технолошку школу струковних студија са више акредитованих студијских програма различитих усмерења. У протеклој деценији Школа је континуирано осавремењавала наставни процес и повећавала број акредитованих студијских програма.

   Због значајно проширене области акредитације и повећаног броја студијских програма, Школа је 2016. године добила назив Висока медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија.

   Од 2020. године Школа је ушла у састав АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ, заједно са Високом пољопривредном и Високом васпитачком школом струковних студија, са новим називом

ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ СТУДИЈЕ

   На Одсеку се тренутно изводи настава на осам акредитованих студијских програма који  припадају трима образовно-научним пољима: техничко-технолошком, друпштвено-хуманистичком и медицинском. Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије, поред свршених средњошколаца из Шапца, уписују и бројни средњошколци из ширег окружења западне Србије, Војводине, али и Босне и Херцеговине.

Да би се наставни процес одвијао несметано, Одсек уз велике напоре континуирано проширује и унапређује школски простор. Протеклих година изведено је више реконструкција и доградњи којим је значајно проширен и унапређен лабораторијски простор, набављена модерна лабораторијска опрма, осавремењене сале за извођење наставе, уређене и опремљене библиотека и читаоница, као и радни простор за наставно особље. У раду, Одсек се ослања на широку наставну базу коју чине привредна предузећа и медицинске и друге установе установе у Шапцу, уз чију се сарадњу и помоћ наставни процес на свим студијским програмима успешно реализује.

Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије, као државна школе која се финансира из буџета, има циљ и обавезу да друштву упути добро обучене, компетентне и одговорне стручњаке који ће се без зазора суочити са радном проблематиком и успешно је решавати. Уз то, свршени студенти Одсека разумеју и прихватају потребу да стално уче и даље се усавршавају усвајајући и развијајући нове технологије, процедуре и приступе у свом послу. У настојању да помогне својим свршеним студентима у тражењу најбољих решења у оквиру обављања професионалних задатака, Одсек је отворен и спреман за сваку врсту сарадње.

Несумњиво је да ће перманентно учење и унапређивање знања бити једно од главих обележја времена пред нама. Онога ко већ данас не разуме нужност сталног учења и усавршавања, време ће брзо прегазити јер је осуђен на заостајање и неконкурентност, а то у крајњој линији води професионалној, односно, пословној инфериорности. Да би било у стању да нова знањаи вештине пренесе студентима и припреми их за изазове професије, наставно особље Одсека за медицинске и пословно-технолошке студије и само се перманентно усавршава. Неопходност сталног усавршавања давно је сажета у мудрој латинској изреци „Non progredi est regredi“  (Не напредовати значи назадовати) која данас више него икада указује на важност доброг високог образовања, што Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије у Шапцу несумњиво омогућује.