Акредитација


Након акредитовања студијског програма Здравствена нега, одлуком Владе Републике Србије од 24.05.2016. године школа мења назив у Висока медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија, да би формирањем Академије струковних студија Шабац 2020. године, школа променила име у Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије.

У склопу реформе високог образовања, Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије благовремено подноси Захтеве за акредитацију студијских програма школе. Израдом Елабората о акредитацији и његовим усвајањем, Одсек је акредитовао осам студијских програма основних струковних студија.

Акредитовани студијски програми су:

  • Информационе технологије
  • Инжењерски менаџмент
  • Заштита животне средине
  • Економија
  • Гастрономија
  • Прехрамбена технологија
  • Фармација
  • Здравствена нега

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СТРУКОВНИ МАСТЕР МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Сви студијски програми основних студија су акредитовани и одобрени од стране КАПК (Комисија за акредитацију и проверу квалитета) и Министарства просвете Републике Србије.

Период акредитације студијских програма основних студија траје 7 година, након којег се врши поновна реакредитација.


УВЕРЕЊА О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА


УВЕРЕЊА О АКРЕДИТАЦИЈИ АКАДЕМИЈЕ И ОДСЕКА