Акредитација


У склопу реформе високог образовања, Висока медицинска и пословно-технолошка школа је Министарству просвете Републике Србије поднела Захтев за акредитацију студијских програма школе. Израдом Елабората о акредитацији и његовим усвајањем ВМПТШ успешно акредитује седам студијских програма основних струковних студија.

Након акредитовања студијског програма Здравствена нега, одлуком Владе Републике Србије од 24.05.2016. године школа мења назив у Висока медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија.

Сви студијски програми основних студија су акредитовани и одобрени од стране КАПК (Комисија за акредитацију и проверу квалитета) и Министарства просвете Републике Србије.

Период акредитације студијских програма основних студија траје 5 година, након којег се врши поновна реакредитација.


 

УВЕРЕЊА О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТУДИЈА

 

 


 

ДОКУМЕНТА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ШКОЛЕ