Ненаставни кадар

Сандра Лукић
Секретар
Анкица Томић
Технички секретар
Јелена Пјевац-Ненадовић
Дипломирани библиотекар
Марија Топузовић
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Зорица Прица
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Оливера Бакић
Шеф рачуноводства
Данка Милетић
Финансијски аналитичар
Љиљана Лолић
Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторији
Сања Трифуновић
Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторији
Никола Савић
Систем администратор
Саша Берановић
Домар
Србољуб Мићић
Чувар
Љиљана Радаковић
Чистачица
Зорица Пантелић
Чистачица
Јасмина Павловић
Чистачица