Јавне набавке


Ово је страница са које се могу преузети позиви за јавне набавке, одговарајућа документација, као и обавештења о закљученим уговорима. Позиви су уписани хронолошки, према датуму објављивања.

 

 р. бр.  Ј а в н а     н а б а в к а  Датум
  1.
16.11.2016.
 7.11.2016.
  2.
 3.11.2016.
 25.10.2016.
 3.
 4.4.2016.
 28.3.2016.
  4.
 26.3.2016.
18.3.2016.
5.
 25.3.2016.
 18.3.2016.
6.
 22.3.2016.
 15.3.2016.
7.
 27.3.2016.
  15.3.2016.  
8.
 16.3.2016.
 9.3.2016.
9.
  11.3.2016.  
 2.3.2016.
10.
 11.3.2016.
 2.3.2016.
11.
 2.2.2016.
 25.1.2016.
12.
 27.1.2016.
 12.1.2016.
13.
 27.1.2016.
 12.1.2016.
14.
 22.1.2016.
 15.1.2016.