Е-пријава испита

› Електронска пријава испита LINK

 

Упутства за електронску пријаву испита:

 • Студенти пријављују испите за одговарајући испитни рок преко странице одсека (линк је на почетној страни сајта, у менију Студенти – Студентска служба – Е-пријава испита или у Брзим линковима на почетној страници сајта)
 • Web-страница за пријаву испита се “отвара” првог дана званичног датума за пријаву испита, и “затвара” се у 00:00 часова последњег дана за пријаву
 • Пре и након званичних датума пријаве испита за одређени испитни рок, неће бити могућа пријава испита
 • Студент се на страницу за Е-пријаву испита пријављује својим акредитивима (бројем индекса и ЈМБГ бројем)
 • Формат уноса броја индекса је X-XX/XXXX (број смера, индекса и година уписа), идентично како је уписано у индексу студента
 • Уколико постоје проблеми са пријавом на систем, студент мора лично отићи у студентску службу Одсека ради контроле или евентуалне исправке података потребних за пријаву на систем
 • Уплатница за пријаву испита за самофинансирајуће студенте се генерише електронски преко Е-пријава сервиса, а затим врши уплату путем уплатнице, уз посебну напомену да се пази на тачан позив на број, који мора бити идентичан оном на генерисаној уплатници
 • Уплатница НЕЋЕ важити уколико је погрешан позив на број
 • За сваки испит који студент плаћа штампа се посебна уплатница
 • Уплатнице се не предају студентској служби, али је потребно чувати их у случају проблема са пријавом испита
 • Уплате ОБАВЕЗНО извршити у термину пријаве испита и оне ће бити реализоване у року од 24 часа
 • За све недоумице око пријаве испита или евентуалних проблема обратити се студентској служби одсека 015-352-728