Пословно окружење


Основни подаци


Наставник: др Зоран Јокић

Консултације:

Асистент/Сарадник:

Број ЕСПБ: 6


Материјали за наставу и обавештења