Јавне набавке


Ово је страница са које се могу преузети позиви за јавне набавке, одговарајућа документација, као и обавештења о закљученим угиоворима. Позиви су уписани хронолошки, према датуму објављивања.

 

 р. бр.  Ј а в н а     н а б а в к а  Датум
  1. 16.11.2016.
 7.11.2016.
  2.  3.11.2016.
 25.10.2016.
 3.  4.4.2016.
 28.3.2016.
  4.  26.3.2016.
18.3.2016.
5.  25.3.2016.
 18.3.2016.
6.  22.3.2016.
 15.3.2016.
7.  27.3.2016.
  15.3.2016.  
8.  16.3.2016.
 9.3.2016.
9.   11.3.2016.  
 2.3.2016.
10.  11.3.2016.
 2.3.2016.
11.  2.2.2016.
 25.1.2016.
12.  27.1.2016.
 12.1.2016.
13.  27.1.2016.
 12.1.2016.
14.  22.1.2016.
 15.1.2016.