Извештај о самовредновању и оцени квалитета Академије струковних студија Шабац

Извештај о самовредновању и оцени квалитета Академије струковних студија Шабац за период 2019/20 и 2021/22 може се преузети из менија

Одсек > Квалитет

или са ОВОГ ЛИНКА