Реакредитован студијски програм Фармација на период од седам година

Наша школа је почетком овог месеца од Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, односно од Комисије за акредитацију и проверу квалитета, добила Уверење о реакредитацији студијског програма Фармација, на период од 7 година.

Наша установа је испунила све предвиђене стандарде за реакредитацију студијског програма Фармација, у образовно-научном пољу Медицинских наука и области Фармацеутских наука. Студијски програм је значајно осавремењен по угледу на релевантне студијске програме широм света и усклађен са савременим светским токовима и стањем струке и науке у пољу Фармације. У односу на прву акредитацију из 2013. године уведени су нови обавезни, стручни и стручно-апликативни предмети, понуђени су нови изборни предмети а повећан је и броја часова стручне праксе.

Важно обавештење за свршене средњошколце трогодишњих средњих школа

Дана, 26. јуна 2018. године на Националном савету за високо образовање донета је одлука да се школске 2018/19 као и 2019/20, 2020/21 на Високе школе струковних студија могу уписати и свршени средњошколци трогодишњих средњих школа тј. они који завршетком средње школе стичу трећи степен стручне спреме!

Kurs Java Fundamentals

Курс Oracle Java Fundamentals за студенте треће године смера Информационе технологије почиње за неколико дана. Заинтересовани студенти треба да попуне пријавни формулар и проследе га на е-маил d.cabarkapa@gmail.com