Увид јавности и Извештај о кандидатима пријављеним на Конкурс за избор наставника

 


Увид јавности и Извештај о кандидатима пријављеним на Конкурс за избор у звање Професора струковних студија за ужу наставно-научну област Инжењерство заштите животне средине може се погледати на ОВОМ ЛИНКУ