Biohemija/Hemija sa biohemijom/Hemija hrane/Senzorna analiza hrane/Ambalaža i poznavanje proizvoda – Termin popravnog KOLOKVIJUMA

 


Popravni kolokvijumi iz predmeta Hemija Hrane, Hemija sa biohemijom, Biohemija, Senzorna analiza hrane, Ambalaža i poznavanje proizvoda biće održani 30.3.2023. u 9.00h u slušaonici S5.