Одржавање рачунарских система


Основни подаци


Наставник: др Владимир З. Станојевић

Консултације:  уторак 17:0-18:00

Асистент/Сарадник:

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења

НАСТАВНЕ ТЕМЕ (предавања др В. Станојевић)