Пословни план – табела успеха

Табелу успеха из предмета Пословни план можете погледати у фајлу  који се налази у прилогу овог обавештења.

Пословни план