Нови извештаји за избор у наставничка звања

 


Извештаји о кандидатима пријављеним на конкурс за избор у звање Асистента за наставно научне области Економија и Менаџмент и област Информационе технологије могу се погледати на ОВОЈ СТРАНИЦИ