Квантитативне методе/Пословна математика (EК, ИМ) – Наставни материјали


Линк за пету наставну тему из предмета:

  • Квантитативне методе
  • Пословна математика

за студијске програме Економија и Инжењерски менаџмент

ПРЕУЗМИ НАСТАВНУ ТЕМУ

или се наставна тема може преузети са страница предмета у Е-скриптарници