CEEPUS grant za mobilnost dodeljen profesoru našeg Odseka

 


Nacionalna CEEPUS kancelarija Bosne i Hercegovine u okviru mreže SI-0905-09-2223 – “Training and research in environmental chemistry and toxicology” za akademsku 2022/23. dodelila je CEEPUS grant za mobilnost dr Jeleni Đuričić-Milanković, višem predavaču sa našeg Odseka, koja će u cilju realizacije predavačkih aktivnosti tokom zimskog semestra školske 2022/23. u trajanju od pet radnih dana boraviti na Odseku za hemiju, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Više informacija na LINKU