Медицинска статистика/З. нега у интерној медицини 2/Исхрана и дијететика – Термини КОЛОКВИЈУМА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ

 
  • Медицинска статистика – колоквијум ће бити одржан 12. 6. 2020. у 17:00h (проф. др Т. Дуганџија)
  • Здравствена нега у интерној медицини са интерном медицином 2 – колоквијум ће бити одржан 1. 6. 2020. у 9:00h (проф. др З. Наумовић)
  • Исхрана и дијететика – колоквијум ће бити одржан 4. 6. 2020. у 15:00h (проф. В. Радоњић)