Упис оцена из предмета Здравствена нега у инфектологији

Упис оцена из предмета Здравствена нега у инфектологији са инфективним болестима бити 01.10.2019. у 12 часова.