Рачунарске мреже


Основни подаци


Наставник: Бранко С. Маркоски

Консултације: понедељак од 11:00-12:00

Асистент/Сарадник:

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења


ТЕМЕ ПРЕДАВАЊА (др Б. Маркоски):


TEME ZA RAČUNARSKE VEŽBE (D. Čabarkapa):

Tema 1: Pojam računarskih mreža

Tema 2: Komunikacione tehnike

Tema 3: OSI mrežni model

Tema 4: Mrežne karte (NIC)

Tema 5: Kabliranje u rač. mrežama

Tema 6: Ethernet

Tema 7: Mrežni uređaji

Tema 8: Bežične mreže

Tema 9: WAN mreže

Tema 10: Mrežni protokoli i servisi

Tema 11: Računarske mreže i komunikacije (pregled)


RAČUNARSKE VEŽBE (D. Čabarkapa):

Vežba 1: Vrste kašnjenja u rač. mrežama

Vežba 2: VLAN mreže (primeri)

Vežba 3: Mrežni kablovi

Vežba 4: IPv4 adresiranje (zadaci)

Vežba 5: IP adresiranje (Packet Tracer primer)

Vežba 6: IPv6 adresiranje

Vežba 7: Mrežne komande (primeri)


Теме за семинарске радове

⇒ Семинарски рад – УПУТСТВО


KOLOKVIJUM:

Za kolokvijum je predviđeno sledeće:

  • jedan zadatak iz oblasti KAŠNJENJA u mrežama (primeri imaju u delu Vežba 1.)
  • dva zadatka iz IP adresiranja:
    • prvi zadatak je da se na osnovu IP adrese i maske odrede bitovi mreće, hosta i subneta, i da se nađe ukupan broj mreća, subneta i hostova (primeri imaju u delu Vežba 4.)
    • drugi zadatak je ili primer topologije ili da se upiše nedostajuća IP adresa
  • pitanja iz nastavnih tema (koje treba pročitati) i to Teme br. 3, 5, 7, 8 i 11
  • kolokvijum nosi 25 poena