Распоред по групама за студенте прве године

Распоред по групама за студенте прве године можете преузети на страни Настава ->  Распоред наставе ->  Групе студената по студијским програмима.