Principi ekonomije – Obaveštenje o terminima 2. KOLOKVIJUMA

 


  • 2. kolokvijum iz Principa ekonomije za redovne studente održaće se 16.01.2024. u 8.30 časova u S3

  • 2. kolokvijum iz Principa ekonomije za studente iz radnog odnosa održaće se 18.01.2024. u 16.00 časova u S2