ОБАВЕШТЕЊЕ – Упис кандидата са положеним пријемним испитом на другим високошколским установама

 


Кандидатима за упис прве године основних струковних студија у школској 2021/22. години, признаје се положен пријемни испит на некој од сродних високошколских установа.

Кандидат који је положио пријемни испит за упис у школску 2021/2022. у прву годину основних струковних студија, из одговарајућег предмета и по одговарајућем програму, а није стекао статус студента на другој високошколској установи, може се, у зависности од броја уписаних студената на одређеном студијском програму на Академији, у истом уписном року након завршеног уписа кандидата са коначне ранг листе уписати на студијски програм који се реализује на Академији струковних студија Шабац, уз признавање положеног пријемног испита.

Поред докумената потребних за упис, кандидат доставља и потврду о положеном пријемном испиту са бројем освојених бодова.

Упис кандидата из става 1. овог члана остварује се на лични захтев, након завршеног уписа кандидата са коначне ранг листе.

Комисија за упис доноси решење којим одлучује о могућности уписа кандидата из става 1. овог члана на основне студије у неком од одсека Академије.

УПИС КАНДИДАТА СА ПОЛОЖЕНИМ ПРИЈЕМНИМ ИСПИТОМ СА СРОДНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ОБАВИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 8-16. ЈУЛА 2021. ОД 9-14 ЧАСОВА.

За све додатне информације обратити се студентским службама Одсека:

  • Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije: 015-352-728
  • Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam: 015-344-580
  • Odsek studija za vaspitače i medicinske sestre vaspitače: 015-342-171