Програмирање мобилних апликација – Термини и линк Zoom вежби и предавања

 


ПРОГРАМИРЊЕ МОБИЛНИХ АПЛИКАЦИЈАПредавања и вежбе ће се одржати у форми оnline Zoom предавања.
 
⇒ Термин оnline вежби (СВИ СТУДЕНТИ) биће у четвртак 28.10.2021. oд 18:00h
⇒Термин online предавања биће у петак  29.10.2021. oд 12:00h
 

Приступни параметри за вежбе (СВИ СТУДЕНТИ) су:
 
Zoom link:
 
Мeeting ID: 733 6658 4049
Passcode: n7hsv5
 

Приступни параметри за предавање су:
 
Zoom link:
 
Мeeting ID: 776 3813 2109
Passcode: L3KZgb