Овера зимског семестра – обавештење

ОВЕРА ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ ЋЕ ТРАЈАТИ ОД  20.01. ДО 31.01.2020. ГОДИНЕ

 ЗА ОВЕРУ СЕМЕСТРА ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ:

  1. Индекс – студенту ће Школа оверити семестар ако су сви предметни наставници својим потписом у индексу потврдили да је уредно извршио програмом прописане обавезе
  2. Семестрални лист
  3. За самофинансирајуће студенте потребна је уплаћена доспела школарина према потписаном уговору
  4. Оверена стручна пракса за студијски програм Здравствена нега (I,II и III година)

Напомена: накнадна овера семестра за све студенте је 2.000,00 динара

Студентска служба