Informacione tehnologije u zdravstvu (MASTER STUDIJE) – Obaveštenje o terminu KOLOKVIJUMA

 


Kolokvijum u formi jednočasovnog testa iz predmeta Informacione tehnologije u zdravstvu, na master programu Zdravstvena nega, održaće se u subotu 17.12.2022. od 10 do 11h.

Studenti na kolokvijum treba da dođu u 9.45h u slušaonicu S1.