Микробиологија/Алкохолна и безалкохолна пића – НАСТАВНИ САДРЖАЈИ

Нове наставне теме из предмета Микробиологија и Алкохолна и безалкохолан пића (проф. Гордана Јовановић) постављенe су на странице предмета у Е-скриптарници.