Менаџмент у здравству – предиспитни бодови

Предиспитни бодови из предмета Менаџмент у здравству налазе се у фајлу у прилогу обавештења.

Бодови