Математика/Пословна математика/Квантитативне методе – Термин КОЛОКВИЈУМА

 

MATEMATIKA-POSLOVNA MATEMATIKA-KVANTITATIVNE METODE

Drugi kolokvijum će se održati u petak 22.01.2021. u 13h u Slušaonici 3.

Prvi kolokvijum (za studente koji iz zdravstvenih razloga nisu bili u mogućnosti da polažu) će se održati 22.01.2021. u 15h u Slušaonici 3.