Здравствена нега у хирургији са хирургијом 1/2 – Термин УСМЕНОГ ИСПИТА

 


Усмени испит из предмета Здравствена нега у хирургији са хирургијом 1 и 2 биће одржан у среду  28.6.2022. у 10:00h  у кабинету за здравствену негу.