Hemija sa biohemijom – Termin prvog kolokvijuma


Prvi kolokvijum iz predmeta Hemija sa biohemijom će se održati 23.11.2022. u 14.00h u slušaonici S3.