Хемија са биохемијом/Хемија хране/Познавање производа и амбалажа – Термин 2. КОЛОКВИЈУМА

 


Drugi i popravni kolokvijum iz predmeta: Hemija sa biohemijom, Hemija hrane, Poznavanje proizvoda i аmbalaža, održaće se 25.1.2023. u slušaonici S3 u 10.00h.