Физиологија са основама анатомије/Палијативна здравствена нега – Термини КОЛОКВИЈУМА

Колоквијум из предмета Физиологија са основама анатомије биће одржан 15. 06. 2020. у 10:00h у слушаоницама 1 и 3
 
Проф. З. Наумовић
 

 
Колоквијум из предмета Палијативна здравствена нега биће одржан 23. 06. 2020. у 12:00h у слушаоници 1

Катарина Ђукановић, наставник вештина