ПОСЕТА ТРАНСФЕР СТАНИЦИ ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ