Избор за Студентски парламент Академије

Одлука о избору за чланове Студентског парламента Академије струковних студија Шабац

Одлука