Електронско пословање – резултати теста

Резултати поновољеног теста из предмета Електронско пословање налазе се у фајлу у прилогу овог обавештења.

Резултати теста