Управа школе

Директор: др Никола Јанчев

Секретар: Сандра Лукић

Председник савета: др Благодар Ловчевић

Заменик председника савета: др Гордана Јовановић