Здравствена нега у рехабилитацији


Основни подаци


Наставник: Ленка И. Бабић

Консултације:  среда од 16:00 – 17:00

Aсистент/Сарадник:

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења