Здравствена нега у педијатрији са педијатријом


Основни подаци


Наставник: Вида Б. Живановић, Зора Ж. Ранковић

Консултације: Вида Б. Живановић: четвртак од 11:30 – 13:00

Aсистент/Сарадник:

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења