Здравствена нега у неурологији са неурологијом


Основни подаци


Наставник: Зоран В. Јовановић, Биљана М. Живановић

Консултације: Зоран В. Јовановић: петак од 16:00 – 17:00

Aсистент/Сарадник: 

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења