Здравствена нега у интерној медицини са интерном медицином-1


Основни подаци


Наставник: Зора Б. Наумовић

Консултације: понедељак од 14:00-15:00

Aсистент/Сарадник: 

Број ЕСПБ: 8


Материјали за наставу и обавештења