Здравствена нега у инфектологији са инфективним болестима


Основни подаци


Наставник: др мед. Слађана Павић

Консултације:

Aсистент/Сарадник: 

Број ЕСПБ: 5


Материјали за наставу и обавештења