Здравствена нега у хирургији са хирургијом-2


Основни подаци


Наставник: Вида Б. Живановић, Тешић М. Милан

Консултације: Вида Б. Живановић: четвртак од 11:30-13:00

Aсистент/Сарадник:

Број ЕСПБ: 6


Материјали за наставу и обавештења