Здравствена нега у хирургији са хирургијом-1


Основни подаци


Наставник: Вида Б. Живановић, Тешић М. Милан

Консултације:  Вида Б. Живановић: четвртак од 11:30-13:00

Aсистент/Сарадник:

Број ЕСПБ: 8


Материјали за наставу и обавештења